Till innehåll på sidan

Young in Europe Today - Belgien

En del i det internationella samarbetet är ett språk- och kulturutbyte med skolan Athénée Royal Uccle 2 i Bryssel som inleddes under läsåret 2012/2013. En av våra niondeklasser har fått möjlighet att använda sina färdigheter och kunskaper i engelska genom bloggar, live-chat, e-mail, och forum på Internationella Programkontorets webbsida Twinspace, där det gemensamma projektet "Young in Europe Today" har skapats.

Projektet har genomförts på ordinarie lektionstid och kommer att fortsätta på så sätt. I dagsläget är det inte aktuellt med resor inom detta projekt. Förutom att eleverna får möjlighet att utveckla sina färdigheter i att kommunicera med tal och skrift på engelska så får de träna på att sammanställa fakta och presentera för andra. Bland annat får de ta reda på fakta om Sverige för att presentera för de belgiska eleverna.

Genom att kommunikationen sker med hjälp av internet blir dessa elever också bekanta med olika tekniska lösningar för att kunna kommunicera över stora avstånd. En färdighet vi tror kommer att bli viktig i det framtida samhället.

Kategorier: