Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 1

 • Anmäl frånvaro

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.
  Du kan anmäla frånvaro på tre sätt:

  • Via Skolwebben (kräver Bank-ID eller e-legitimation)
  • Via App (Kräver registrering av telefonnummer i Skolwebben)
  • Via SMS (Kräver registrering av telefonnummer i Skolwebben)
   Vänligen välj ett av dessa alternativ. (Se sidan Frånvaroanmälan för mer info)