Dokument till ny elev

Här finner du de dokument som vill att du som är ny på skolan tar del av. Några av dem ska du fylla i och lämna till mentor/klassföreståndare.