Synpunkter och klagomål

Vi arbetar för att uppfylla alla mål och hålla hög kvallitet i allt vi gör.

Om du vill lämna synpunkter, ställa frågor, framföra beröm eller klagomål gör du på följande sätt:
Kontakta den personal frågan rör i första hand muntligen eller via telefon. Om personen är svår att nå kan e-post vara ett bra alternativ.
I allvarliga fall eller då tillfredsställande svar eller åtgärder inte kunnat ges kontakta arbetslagsledare eller skolledare via telefon eller mail. Det går bra att boka möte om man inte vill diskutera en fråga via telefon.

Vid klagomål på skolan som helhet bör du vända dig till www.stockholm.se/ForskolaSkola/Synpunkter--klagomal/. Du kan också kontakta Stockholms stad på telefon: 08-508 00 508.

Dela:
Kategorier: