Till innehåll på sidan

Skolsköterska

C-Huset, våning 2 (stora ljushallen)

 Ingrid Sellin
E-post: ingrid.sellin@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 459 06

Ewa Holmström
E-post: ewa.3.holmstrom@edu.stockholm.se
Telefon: 08 508 456 59

Skolhälsovården tar över från BVC när barnet börjar skolan. Vi har tystnadsplikt som all annan hälso- och sjukvårdspersonal. Vi arbetar förebyggande, vi följer barnens hälsoutveckling samt erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser. Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs.

Eftersom vi har hand om alla skolans elever och gärna vill ägna oss åt de som har bokat tid så hoppas vi att ni förstår att det är bäst att ni bokar tid eller kommer på öppna mottagningen.

Vi önskar att i första hand bli kontaktade via telefon.
Gemensam öppen mottagning dagligen 10.30-11.30
Övriga tider är tidsbokad mottagning.
Skolläkartid bokas genom skolsköterska.

Ingress: 
C-Huset, våning 2 (stora ljushallen)