Till innehåll på sidan

Rutiner vid sjuk/frånvaroanmälan för personal

Gäller samtliga F-9 samt all övrig personal.

Planerad frånvaro (tex kurs, komp mm) skrivs alltid in i pärmen på expeditionen i god tid efter överenskommelse med närmsta chef.

All frånvaro anmäls till Claes Åhammar på tel 07612 45 657, gärna via sms.
Mail för vikarieinstruktioner: claes.ahammar@stockholm.se

Följande information ska ges:
1. Fr o m när samt uppskattad tid för frånvaro.
2. Orsak till frånvaron (m.a.o. om du är sjuk eller om du vabbar. Om du vabbar tar du som vanligt själv kontakt med F-Kassan)
3. Uppgift om var lektionsplaneringar finns (papper, kollega eller mail till kollega el liknande) eller hur vikarien kan nå den frånvarande.

Om man hör av sig kvällstid är det en fördel att meddela före 19.30 eftersom vikariepoolen jobbar fram till kl 21. På morgnarna skall sjukanmälan ske före 06.30.
Hör man av sig efter kl 07.00 finns risk att vikariepoolernas vikarier är uppbokade – men sena sjukanmälningar kan givetvis vara ofrånkomliga ibland.

Du kan meddela en hel period på en gång eller dagligen om du är fortsatt sjuk/frånvarande. Bekräfta alltid till Claes dagen innan du är på plats igen. (Dock absolut senast 06.30 samma dag.) Det räcker med att SMSa om du inte får tag på honom. (Lämna inte röstmeddelande på hans telesvar.)

Du ska själv sjukanmäla dig i LISA när du kommer åter efter frånvaro.

Dela:
Kategorier: