Expeditionen

Skolans expedition är öppen 
måndag till torsdag 08.00 - 14.00
fredag 08.00 - 12.00
Telefonnummer 08-508 45 900
aspuddensskola@edu.stockholm.se
 
 

Antal: 3