SISAB informerar om Aspurangen v. 46

Provisorisk vägg utanför matsal står kvar för fortsatt arbete med ventilationskanaler. In och
utgång från matsalen fortsätter vara entrén med dubbeldörrar.

Markarbete gavel / Fläktrum hus C

Montage av ståldörr vid gavel
Avetablering sker från skolgården där fettavskiljaren monterats.
Proppningar

Ventilationsarbete i fläktrum, elarbete, bilning och sågning, mattläggning, målning, armering,
gjutning av frysrumsgolv samt putsning av väggar.
Håltagning plan 900
16/11 Ihållande ljudligt arbete pågår hela dagen.
17/11 Ihållande ljudligt arbete fortsätter.

Vecka 47
Proppningar
Ventilationsarbete i fläktrum, elarbete, bilning och sågning, mattläggning, målning, armering,
gjutning av frysrumsgolv samt putsning av väggar.

Vecka 48
Proppningar
Ventilationsarbete i fläktrum, elarbete, bilning och sågning, mattläggning, målning, armering,
gjutning av frysrumsgolv samt putsning av väggar.
Dessa arbeten kommer medföra störande ljud och buller Tider för pågående arbeten sker vardagar kl 07.00 – 16.00

Entreprenören har fortsatt avskärmning på skolans område vid parkeringen samt
entreprenadområdet. Denna avskärmning är för allas säkerhet och området får inte
beträdas.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under hösten.
Vid eventuella frågor angående detta projekt:

diarie@sisab.se
Kontaktpersoner:

Urban Franson, Arbetsledare/Akrima Bygg Tel: +46 (0) 70-417 33 08
Henrietta Störtebecker, Projektledning/SISAB Tel: +46 (0)10-505 04 54
Lina Tunander, Bitr. Projektledning/SISAB Tel: +46 (0)10-505 60 20

Dela:
Kategorier: