SISAB informerar om Aspurangens kök

Information
I Aspuddens skola F-9, går det 1100 elever och en arbetsplats för ca 200 personer. Skolan kommer att genomgå en ombyggnation av kök och matsal. Projektet kommer att pågå från och med juni 2017 till och med januari 2018 då köket byggs om. Matsalen kommer att utföras juni 2018 till augusti 2018. Vi vill ge er en inblick i projektet och informera er om kommande arbeten.

Pågående arbeten under september

Vecka 36
Håltagningar/sågningar i betongväggar utföras på plan 100 och 900 hus C.
Provisorisk vägg sätts upp på plan 100 utanför slöjdsalen hus C.
Borrning i berg plan 900 hus C.

Vecka 37
Håltagningar/sågningar i betongvalv och betongväggar utföras på plan 100 och 900 hus C.
Håltagningar och ventilationsarbeten i förråden plan 100 hus C utanför slöjdsalen utförs.
Borrning i berg plan 900 hus C.

Vecka 38
Håltagningar/sågningar i betongvalv och betongväggar utförs på plan 100 och 900 hus C.Borrning i berg plan 900 hus C.

Vecka 39
Håltagningar/sågningar i betongväggar utföras på plan 100 och 900 hus C. Borrning i berg plan 900 hus C.

Dessa arbeten kommer medföra störande ljud och buller
Tider för pågående arbeten sker vardagar kl 07.00 – 16.00
Entreprenören har fortsatt avskärmning på skolans område vid parkeringen samt
entreprenadområdet. Denna avskärmning är för allas säkerhet och området får inte
beträdas.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete under hösten.
Vid eventuella frågor angående detta projekt:diarie@sisab.se

Kontaktpersoner:
Urban Franson, Arbetsledare/Akrima Bygg Tel: +46 (0) 70-417 33 08
Henrietta Störtebecker, Projektledning/SISAB Tel: +46 (0)10-505 04 54
Lina Tunander, Projektledning/SISAB Tel: +46 (0)10-505 60 20

Dela:
Kategorier: