Elevrådets årsmöte

Torsdagen den 4 maj hade elevrådet årsmöte lett av Linnea Hård af Segerstad från Sveriges Elevråd. Under mötet valdesnya poster till styrelsen och även en ny valberedning. Madelene Eriksson, tidigare elev på Aspuddens skola och vice ordförande i Sveriges Elevråd, var sekreterare och årets valberedning.

Justerare blev Malva Falkrik Tollstoy och Nora Mansour rösträknare.

Årsmötet beslutade demokratiskt att bifalla verksamhetsberättelsen, bokslut, styrelsens ansvarsfrihet från revisor Jorge Galvez Paz. Man godkände och justerade behandling av propositioner och motioner. Under mötet fastställdes medlemsavgiften i år till 0 kr. Ronaldo Garcia ersätter Iris Ekström som ordförande. Som vice ordförande valdes Meja Kuurne . 

Årsmötet beslutade även att välja Antonija Pavlovic, Nadia Henriksen Tajjiou, Gustav Larsson , Nora Mansour, Robin Öberg, Noah Eshtehardian, Malva Falkrik Tollstoy och Linn Henriksen till ledamöter i styrelsen. Till valberedningen valdes Iris Ekström och Frida Norman. Jorge Galvez Paz valdes som revisor.

Dela:
Kategorier: