Tillförordnad rektor på Aspuddens skola

Det är spännande och roligt att erbjudas möjligheten att vikariera som rektor på en så mångfacetterad och komplex verksamhet som Aspuddens skola är. Jag kunde inte tacka nej när jag fick frågan och är tillförordnad rektor på skolan from 24 april och är som sådan ytterst ansvarig för elever och personal.

Min uppgift blir att finnas tillhands och lösa de eventuella problem som kan uppstå men jag har inget uppdrag att genomföra förändringar eller leda skolan in i en ny fas. Rekrytering av ny rektor görs av grundskolechefen och när vi får information om tillsättning kommer vi givetvis förmedla den vidare.

Vi fortsätter med samma ansvarsområden för skolledning, administration och elevhälsa som förut och låter arbetet rulla på vårterminen ut. Informationen om vem som gör vad hittar ni på skolans hemsida.

Jag har arbetat länge som skolledare och är både kompetent och trygg i min yrkesroll och väl medveten om de höga krav som ställs på alla som arbetar inom grundskolan, förskoleklasser och fritidsverksamheter. Det är en utmaning att undervisa, leda och stimulera fram goda resultat och skapa en miljö där eleverna trivs och känner trygghet. Många gånger ett tufft och svårt arbete men samtidigt en uppgift som ger så mycket tillbaka. Glädjen i att följa och se hur barn och ungdomar växer, både i storlek och i mognad, har varit den drivkraft som gör att jag fortfarande efter nästan 30 år tycker att jag har det bästa arbete man kan ha.

Vänlig hälsning

Heléne Wallerstedt

Tf rektor Aspuddens skola

Vid behov av kontakt nås jag enklast på helene.wallerstedt@stockholm.se

Dela:
Kategorier: