Modersmål

Vill du veta mer om modesmål. Besök Skolverkets sida om modersmål.

Information om modersmålsundervisningen

• För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska en eller båda av elevens vårdnadshavare ha annat språk än svenska som modersmål och språket ska vara ett dagligt umgängesspråk för eleven. Dessutom krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

• Kommunen, ej skolan, är skyldig att anordna undervisning om det är minst fem barn som önskar ett språk.

• Modersmålsundervisningen är en frivillig verksamhet och det är föräldrarnas ansvar att följa barnen till undervisningen på annan skola, ej skolans ansvar