Medieundervisningen

I årskurserna 6-9 arbetar vi med media som metod. Våra elever får lära sig hur man komunicerar med film. Vi har också märkt att  de flesta barn lär sig de saker de får i uppgift att berätta om med film lite "på köpet".

Aspuddens skola har sedan 1992 profilerat sig genom att ge samtliga elever i år 6-9 utbildning i film- och TV-skapande. Alla medieprojekt läses integrerade i den ordinarie schemalagda undervisningen som t.ex. Svenska, So och Engelska.

Vårt medietek är fullt utrustat för TV och filmproduktion. Att ha kunskap om hur och varför fördomar och generaliseringar används i film och TV medvetandegör eleverna och möjliggör egna ställningstaganden. Att förstå hur ett nyhetsreportage, en reklamfilm eller en långfilm är gjord, hantverksmässigt, ger inte bara förutsättningar att kritiskt granska och sålla information, utan är också en förutsättning för att man själv ska kunna uttrycka sig med hjälp av filmmediet på ett vettigt sätt.

Att hjälpa eleverna omvandla den "tysta kunskap" de har om rörlig bild till praktiskt handlag är dessutom kul och belönande för alla inblandade!

Dela: