Likabehandling

Aspuddens skola skall vara en lugn och harmonisk miljö för alla elever och vuxna.
Arbetsmiljön ska präglas av trygghet och arbetsro, respekt och ansvarstagande.
Alla ska bemötas med respekt utifrån principen om allas lika värde och rätt till lika behandling . Alla ska känna sig uppmärksammade och bli accepterade som den man är.
Alla ska känna sig så trygga i sin miljö att de kan anförtro sig till någon vuxen på skolan och alla ska veta hur man kan få hjälp om man blivit utsatt för kränkande behandling.

Kategorier: