Till innehåll på sidan

IFOUS Vetenskapligt utvecklingsarbete i programmering på Aspuddens skola.

Aspuddens skola medverkar med lärare ur samtliga stadier i ett forskningsprojekt om didaktiska arbetssätt i programmering.

Utgångspunkten är de nya skrivningarna i läroplanen i digital kompetens och ändringar i kursplanerna för matematik och teknik. Under tre år ska vi jobba tillsammans för att undersöka och utveckla arbetet med programmering i grundskolan enligt den reviderade läroplanen för 2017.

Vi som ska jobba tillsammans är ca 100 lärare, 15 rektorer, 17 processledare, 5 skolchefer (eller motsvarande) från fem huvudmän samt fyra forskare från Stockholms universitet och en projektledare vid Ifous.

Merparten av arbetet kommer att ske i utvecklingsgrupper. Formerna för detta arbete utformas lokalt utifrån era egna behov och förutsättningar. Vi kommer alla träffas i utvecklingsseminarier en gång per termin.

Syfte

  • att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering.
  • att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

 

Insatsen leds och samordnas av Anette Jahnke, process/projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. 

Dela:
Kategorier: