Till innehåll på sidan

Global Citizen Programme - Indien

Med start vårterminen 2013 har Aspuddens skola inlett ett samarbete med skolan Bal Bharati i New Delhi, Indien. I dagsläget är det ett språk- och kulturutbyte som sker över internet, men samarbetet kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med både våra och de indiska eleverna och vad det i framtiden kan innehålla mer återstår att se. Vi kommunicerar på engelska via Skype med de indiska eleverna. Detta arbete har startat i nuvarande årskurs 8 och förväntas fortsätta under nästkommande läsår.

Syftet är att öka elevernas kunskaper i det engelska språket och att ge dem en ökad kunskap och förståelse om andra kulturer och levnadsförhållanden. Vi vill med detta projekt ge våra elever en större förståelse av värdet av att kunna arbeta tillsammans med människor från andra kulturer i andra delar av världen. Samarbetet ger också en insikt om vilka kompetenser som krävs i dagens och morgondagens yrkesliv.  Detta samarbete har sitt ursprung i Global Citizen Programme som Utbildningsförvaltningen håller i.

Kategorier: