Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan SMS

Från och med 20 februari 2014 är det möjligt för alla vårdnadshavare i Stockholm att anmäla heldags frånvaro vid sjukdom samt anmäla frånvaro del av dag via sms till Stockholm Skolwebb. Frånvaroanmälan för hel dag skall ske innan klockan 08.00.

Anmäl frånvaro med sms har samma funktion som idag finns i skolwebben. Skillnaden är att det blir enklare för vårdnadshavare att använda sms i stället för att anmäla via skolwebben eller genom att kontakta skolan.

För att vårdnadshavare ska ha möjlighet att använda sms-tjänsten måste deras mobilnummer finnas med i kontaktuppgifter i skolwebben. Vårdnadshavaren själv fylla i uppgiften under Min profil i Skolwebben.

Dela: