Förskoleklasserna

Välkommen till arbetslaget som har hand om de yngsta barnen på skolan. Vi är fyra förskoleklasser med samma personal runt barnen hela dagen. Vi håller till i lilla skolans nedre botten med egen skolgård. Vår vision: LEKA LÄRA VÄXA

Telefonnummer till Förskoleklasserna FA och FB: 08-508 46 206 eller 076-124 62 06 

Telefonnummer till Förskoleklasserna FC och FD: 08-508 22 275 eller 076-122 2275 

Kategorier: