Elevrådet

Elevrådet åk 7-9

I elevrådet på högstadiet finns en elevrepresentant från varje klass som träffas regelbundet under läsåret. Utöver dessa möten träffas även elevrådsstyrelsen ca 1 gång/månad och där sitter ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och elevskyddsombudet.
Alla möten protokollförs och ska finnas tillgängliga på skolans hemsida.
Elevrådet på högstadiet har tillsammans med mellanstadiet ett matråd som träffas två gånger per termin. På dessa möten finns även personal från köket och lärare från både hög- och mellanstadiet med.

Elevrådet på högstadiet har arbetat för att få ekonomiskt bidrag från SECO för att bla kunna genomföra aktivitetsdagen. Aktivitetsdagen är en eftermiddag där eleverna alla elever blandas beroende på valet av aktivitet som de vill delta i. Förra läsåret kunde man välja mellan tipspromenad, volleyboll, tårtbakning, pingis och brottning. Dagen avslutas med prisutdelning och tårtkalas.

Exempel på frågor som har behandlats på elevrådsmötena och i styrelsen var fikets öppettider och vilka varor man kunde köpa där, mopedparkering på skolan, klassbollar, inköp av nytt pingisbord och racket, inköp av fler bänkar och bord till korridorerna.

Eleverna har själva fått styra vilka punkter som ska behandlas i elevrådet och då har fokus legat på den sociala verksamheten och trivsel, raster och matfrågor. Tanken är även att elevrådet kan arbeta mer med skolans kunskapsmål, LPP och bedömningsmatriser.

Kategorier: