Elevhälsan

Elevhälsan på Aspuddens skola jobbar för att skapa förutsättningar för hälsa och inlärning för elever med särskilda behov i skolan.  I samråd med vårdnadshavare och berörd personal arbetar Elevhälsan så att varje elev ska känna sig trygg och få hjälp att utvecklas efter sina förutsättningar.
Elevhälsans organisation består av skolledare, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog.

Skolsköterska F-5B:
Ingrid Sellin  Telefon: 08 508 45 906

Skolsköterska 5C-9E:
Kristina Möllerstedt Åsberg: Telefon: 08 508 45 659

Skolkurator:
Karin Sandelin Svensson Telefon: 08 508 45 907

Studie och Yrekesvägledare:
Dinah Gordon-Sehlin Telefon: 076 12 217 46

Specialpedagog, biträdande rektor EHT:
Kristina Gustafsson Telefon: 08 508 45 909, (076 12 45 909)

 

Samordnare Likabehandlingsgruppen: Youssef Khadra och Tobe Lundgren 08 508 45 930 nås på trygghet.aspudden@stockholm.se.

Elevresurser:
Stefan Amrén
Theodor Thounousidis
Arvid Lundin

Funderingar kring elevhälsa?

Har du som vårdnadshavare funderingar kring ditt barns hälsa, kunskapsutveckling eller skolsituation ska du i första hand kontakta ditt barns mentor/klassföreståndare. Ditt barns mentor hjälper dig sedan vidare.