Årskurs 6

Välkommen till arbetslag 6

Arbetslag 6 finns i B-huset vid klockporten och vid E huset nära matsalen. Vi kommunicerar med er som föräldrar och elever via Skolwebben där ni kan hitta planeringar, veckobrev och annan information. Vid frågor och funderingar får man gärna skicka oss ett mail. Vi tycker att kontakten mellan skola och hem är väldigt viktig och samarbetar mer än gärna med er för att på bästa sätt stötta eleverna här i skolan.

Vänligen År 6

Telefon till arbetslagsrum 6: 08-508 45 925

 

Kategorier:

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.
Du kan anmäla frånvaro på tre sätt:

  • Via Skolwebben (kräver Bank-ID eller e-legitimation)
  • Via App (Kräver registrering av telefonnummer i Skolwebben)
  • Via SMS (Kräver registrering av telefonnummer i Skolwebben)
    Vänligen välj ett av dessa alternativ. (Se sidan Frånvaroanmälan för mer info)