Årskurs 3

Välkommen till årskurs 3 Kometen

Vi består av klasserna 3A, 3B, 3C och 3D samt fritidsverksamhet. Vi håller till i den nedre korridoren i mellanskolans byggnad i E-huset. Arbetslaget är uppdelat i två ”hemvister”. 3A och 3B huserar i den västra flygeln och 3C och 3D i den östra flygeln.

Vi i arbetslag 3 sätter samarbete och måluppfyllelse i första hand. För att eleverna ska nå målen bygger vi vår undervisning på kollegialt samarbete i form av samplanering där vi även inkluderar fritids.

Vi hanterar den digitala kommunikationen med dig som är elev eller förälder via Stockholms skolwebb. Där anmäler du också frånvaro.

Telefon till arbetslagsrum 3:
 08-508 22 279. För sms 076-1222279.

 

 

Kategorier: