Årskurs 2

Välkommen till årskurs 2 Vintergatan

Vi består av klasserna 2A, 2B, 2C och 2D samt fritidsverksamhet. Vi håller till i G-huset.

Vi i arbetslag 2 sätter samarbete och måluppfyllelse i första hand. För att eleverna ska nå målen bygger vi vår undervisning på kollegialt samarbete i form av samplanering där vi även inkluderar fritids.

Vi hanterar den digitala kommunikationen med dig som är elev eller förälder via Stockholms skolwebb. Där anmäler du också frånvaro.

Telefon till arbetslagsrum 3:
 08-508 22 279. För sms 076-1222279.

 

Kategorier: