Antimobbning

Vilka är vi?

Vi som arbetar med att samordna arbetet mot kränkningar och mobbning på Aspuddens skola heter Tobe Lundgren och Youssef Khadra.

Så här kan du kontakta skolan

om du är orolig över att det kanske pågår mobbning eller kränkningar.

  • Ta kontakt med er mentor.
  • Ring till kurator.
  • Skicka ett mail oss,  samordnarna mot mobbning: trygghet.aspudden@stockholm.se  så vi kan ringa dig. Glöm inte uppge ditt telefonnr!

Du kan också nå oss, Tobe / Youssef, på telefon 08 508 459 30.

Så här arbetar vi  med att utreda och stoppa mobbning

Aspuddens skola har hög prioritet när det gäller elevernas trygghet och arbetsro. I detta ingår att vi arbetar aktivt med att motverka all form av mobbning och kränkande behandling.

Om du som elev eller förälder är orolig över pågående mobbning eller utfrysning underlättar det vårt arbete i skolan om du kontaktar oss och berättar vad du vet eller vad du är oroad över. Mobbning kan ibland pågå under lång tid utan att skolans personal får kännedom om det därför att den som är utsatt inte vill säga något och för att det sker på platser där personalen inte har insyn. I sådana fall kan ett samtal eller mail från en förälder eller elev göra en avgörande skillnad.

Man kan kontakta mobbingsamordnarna direkt eller kurator eller ta upp frågan med sin mentor. All personal i skolan har skyldighet att rapportera vidare en misstanke om mobbning eller kränkning till mobbingsamordnarna så att en utredning om vad som hänt kan startas omedelbart.

När en utredning görs har man samtal med den som är utsatt och/eller klasskamrater som känner till vad som hänt. När man fått en klar bild över vad som hänt sker samtal med de som utpekas som aktiva i mobbingen/kränkningen med tydliga budskap om att vi har nolltolerans mot mobbing och kränkningar på skolan. Överenskommelser upprättas om vad som krävs och förväntas och uppföljning av dessa överenskommelser sker efter en och två veckor. Föräldrar till berörda elever informeras om att mobbning/kränkning utreds och sedan hur samtalen utfallit och följs upp. Utredningar kan ibland visa att det rör sig konfliktmönster med ömsesidiga angrepp och kränkningar då medlingssamtal mellan parterna blir aktuella.

Tobe Lundgren & Youssef Khadra.