Skolpaviljongen

Frågor och svar om paviljongen

Vad är det för paviljong som kommer? Hur ser den ut?

Den har två våningar med totalt 5 klassrum och några grupprum. Den rymmer 112 elevplatser. Fasaden målas i samma färger som den stora skolans fasad. Se ritning.

Var på skolgården ska paviljongen stå?

Mellan E-huset/Kometen och Hövdingagården. Se ritning

Varför kommer det en paviljong till Aspuddens skola?

Antalet elever ökar snabbt i Stockholm och behovet av skolplatser med det. Någonstans mellan 20-30 Stockholmsskolor förväntas få utökad lokalyta med hjälp av varsin paviljong för att möta detta behov.

När kommer paviljongen?

Det finns ännu inget bygglov för paviljongen. Den preliminära tidplanen säger att paviljongen i bästa fall kommer att stå klar i mitten av september. Men det kan komma att bli ytterligare förseningar.

Finns det kvar tillräckligt med lekyta för barnen?

Aspuddens fina skolgård är väldigt lummig och erbjuder många olika platser för lek och rekreation. Det kommer att finnas fina lekutrymmen även fortsättningsvis även om det blir något trängre på skolgården. Den bandyplan på vilken paviljongen ska ställas flyttas en bit österut på samma skolområde.

Vad ska finnas för verksamhet i paviljongen?

Skolans bildsal kommer att flytta över dit liksom textilslöjden. Elever i åk 3-9 kommer då att få sin undervisning i dessa praktiska ämnen där. Vi funderar även på att utveckla skolans mediaprofil till att även omfatta design och programmering och att den undervisningen skulle kunna ske i paviljongen.

Kommer det fler nyanlända elever till Aspuddens skola i höst?

En del av det utökade antalet elevplatser på skolan kommer sannolikt att gå till nyanlända elever i Stockholms stad som behöver integreras i välfungerande skolor. Hur många vet vi dock inte i nuläget. Vi vet heller inte vilka åldrar dessa elever har. Sannolikt blir det elever i hela åldersspannet 7-16 år.

Hur organiserar skolan verksamheten med nyanlända elever?

Förstelärare och lärare i Svenska som andraspråk håller i undervisningen. Kring dem anställs ett team bestående av tvåspråkiga studievägledare och resurspedagoger. Även kurator och skolsköterska behöver finnas med i stödteamet. En biträdande rektor leder arbetet tillsammans med lärarna.

Den gamla bildsalen högst upp i skolans Ljushall kommer att användas som klassrum för en mottagningsgrupp för nyanlända elever.

Hur kan man bidra till en god integration om man vill det som elev på Aspudden?

Vi försöker alla att hjälpa till att möta våra nya kamrater och få dem att känna sig välkomna. Tillsammans i klasserna stöttar vi de elever som ännu inte har lärt sig det svenska språket så bra men som ändå deltar på vissa lektioner.

Klasserna försöker att själva hitta på inkluderande aktiviteter där man bjuder in de nyanlända klasskamraterna till olika sociala sammanhang. Utgångspunkten måste vara: Hur skulle jag vilja bli bemött och omhändertagen om det var jag som fick fly från mitt hemland och började på en skola där?

Hur kan man bidra till en god integration om man vill det som vårdnadshavare?

Skolan har några föräldrar som startat en grupp som förbereder ett varmt mottagande av de nyanlända eleverna som eventuellt kommer till Aspudden i höst. En kontaktperson finns: ceciliachroona@hotmail.com.  De bjuder in andra engagerade föräldrar att delta i den planeringen så det går bra att maila henne.

Finns det risker kring själva byggarbetsplatsen med denna utbyggnad av skolan? Hur hanteras de?

Avspärrningar kommer att minimera riskerna under själva byggtiden som förväntas pågå till största delen under sommarlovet – om bygglov ges.

Går det att hitta och anställa nödvändiga personalresurser?

Aspuddens skola har hittills haft lätt att rekrytera legitimerade och skickliga lärare och utgår från att det fortsätter så.

Vem ska man kontakta om man har frågor om detta?

Utbildningsförvaltningen har en projekthandläggare kring paviljongprojekten på sin lokalenhet. Han heter Felix Wickman och du når honom via e-post: felix.wickman@stockholm.se. eller på tel: 076-12 33 577. Han svarar på sådant som gäller paviljongens utformning, placeringen på skolgården och byggprocessen.

Har man frågor som rör hur elever eller undervisning påverkas kring den ökade lokalkapaciteten så kan biträdande rektor Christina Larsson svara på det. E-post: christina.elin.larsson@stockholm.se Tel: 08-508 45 900

Hur sker den allmänna kommunikationen till brukare ut i denna fråga?

Skolwebben används som kommunikationsplattform där de månadsvisa rektorsbreven läggs ut med uppdaterad information. Även skolans hemsida kommer att ha löpande uppdateringar under vår, sommar och höst så att t ex kringboende eller media kan följa utvecklingen.

 

 

Dela:
Kategorier: