Skolledning

Från vänster: Christina Larsson, Kristina Gustafsson, Ulrika Forsström, Katrin Burström, Cecilia Haraldsson och Siw Yllman.

 

Antal: 8